Stromové esence a rozprašovače

 

 

Milkwood mandala  Milkwood   -   Strom celistvosti

          uzemnění  /  propojení  /  podpora      (1. čakra)

nejistota, vnitřní síla, sounáležitost, změny v rodině, noční můra, strach z neznámého, pesimismus, zodpovědnost, víra v sebe, zranitelnost, síla, akce, pevnost, stabilita, vášeň

Afirmace: Já jsem v jednotě se Zemí. Přijímám a sdílím její hojnost s vděčností. Zasloužím si hojnost. 

 


White Pear mandala 
White Pear   -   Strom radosti

         radost  /  krása  /  sebepřijetí

spojení se srdcem, srdečnost, odhodlání, hojnost, sebekritika, přitažlivost, sexualita, láska, vztahy, spontánnost, ženskost

Afirmace: Já jsem dokonalá bytost. Miluji a přijímám celistvost svého bytí. Raduji se z této dokonalosti.                         

 

 

Rock Alder mandala  Rock Alder   -   Strom blaženosti

          harmonie  /  smyslnost  /  tvořivost      (2. čakra)

harmonie mužské a ženské energie, důvěra, rovnováha, svěží energie, plodnost, tvořivost, sexualita, radost

Afirmace: Má vnitřní mužská a ženská energie jsou v božské rovnováze. Tato harmonie se odráží ve všech mých vztazích.

 


Black Bark mandala 
Black Bark   -   Strom sebepoznání

             otevřenost  /  rovnováha  /  sebehodnota

pravé Já, být sám sebou, životní síla, pokora, nevědomé vzorce chování, cítit se dobře ve vlastním těle, nízké sebevědomí, změny nálad, přijetí že vše je jak má být, moudrost, hluboký strach, harmonizace všech čaker

Afirmace: Mé vnitřní světlo je darem tomuto světu. Zářím svým světlem a raduji se z této krásy.

 


Wild Peach 
Wild Peach   -   Strom odvahy 

               odvaha  /  posílení  /  zaměření       (3. čakra)

vnitřní síla, sebevědomí, vlastní hodnota, statečnost, ukázání cesty, sebeúcta, moudrost, soucit, pocit oběti, schopnost prosadit se, deprese, zmatek, koncentrace, radost, rozhodnutí, důvěra, síla, vůle, objektivnost

Afirmace: Já mám odvahu vytvářet si svoji vlastní realitu, mluvit pravdu a následovat svou vlastní cestu. Já věřím své vnitřní intuici.

 


Hard Pear mandala 
Hard Pear   -   Strom odpuštění 

             přijetí  /  vyrovnanost  /  odpuštění

pochopení, přijetí zkušenosti, schopnost vidět věci pozitivně, srdce, důvěra, samouzdravení, nevyřešená témata, obavy, posttraumatický stres, naděje, rovnováha, harmonizace srdce a mysli, nové začátky

Afirmace: Já propouštím všechna svá minulá rozhodnutí. Nyní si uvědomuji dokonalost ve všech věcech.

 


Spike Thorn mandala_1 
Spike Thorn   -   Strom laskavosti 

           láska  /  laskavost  /  soucit      (4. čakra)

síla srdce, pravé Já, vlastní cesta, sebevyjádření, pocit být v pasti a nemoci se hnout, otázky lásky, propuštění starých bolestí, bezpodmínečná láska, přijetí, harmonie, rovnováha, soucit, naděje, růst, hojnost

Afirmace: Já otevírám srdce Lásce. Láska proměňuje můj svět. Já jsem Láska.

 


Sea Guarrie mandala 
Sea Guarrie   -   Strom inspirace 

           povznesení  /  inspirace  /  kreativita

oživení, tvůrčí a hravá energie, deprese, apatie, lhostejnost, nezájem o život, přetížení, odlehčení životní cesty, procítění si emocí, odcizení, neumět se zastavit a užívat si života, rozptýlená pozornost

Afirmace: Láska je zdrojem mé inspirace a radosti. Já vytvářím ve svém životě velké zázraky plné Lásky.

 


African Wild Olive mandala 
African Wild Olive   -   Strom víry 

                 víra  /  trpělivost  /  odvaha       (5. čakra)

vyčerpání, zoufalství, strádání, nouze, síla, statečnost, ochrana, hlasové vyjádření, povzbuzení, uklidnění, komunikace, rekonvalescence, nezávislost, bezpečí, vyrovnanost, uspořádání

Afirmace: Prostřednictvím ticha a rozjímání se spojuji se Zdrojem. Spokojenost pramení v mé duši. Já jsem v jednotě s životem.

 


Saffron Wood mandala 
Saffron Wood   -   Strom útěchy 

      podpora  /  ochrana  /  péče

pro citlivé duše, zranění, zmatení, útěcha, schopnost vyslovovat pocity a obavy, vhodný pro děti, stesk, osamělost, iracionální strach, bezpečí, potřeba stále někoho ochraňovat, ztuhlost, jednotvárnost

Afirmace: Já věřím v moudrost svého srdce. Já věřím v proces života.

 


Fine Ironwood 
Fine Ironwood   -   Strom intuice 

                   intuice  /  jasnost  /  porozumění       (6. čakra)

vnímání, schopnost vidět věci uceleně, nový pohled, vnitřní moudrost, zacílení, inspirace, spiritualita, otevření třetího oka, smutek, utrpení, odměřenost, závislost

Afirmace: Můj vnitřní zrak je osvětlen božskou moudrostí. Já se dívám skrze Lásku a Světlo.

 


Cherry Wood mandala 
Cherry Wood   -   Strom klidu 

             mírumilovnost  /  vyrovnanost  /  klid

uklidnění, útěcha, vlastní léčení, pozitivní návrat do života, nechat věcem volný průběh, schopnost nesoudit, šok, strach,

úzkost, zděšení, stres, trauma, krvácející srdce, soucit, božská láska, spánek

Afirmace: Vnější svět je odrazem mého vnitřního klidu. Já jsem Mír.

 


White Stinkwood mandala rozprašovač 
White Stinkwood   -   Strom světla 

             záře  /  čištění  /  posvátnost      (7. čakra)

spojení se s Vyšším Já, vnitřní moudrost, ochrana, životní změny, podpora, meditace, energetické léčení

Afirmace: Já jsem světelná bytost a mým zdrojem je Láska. Mé Světlo proměňuje svět. Já jsem v jednotě se Světlem.

 

 

Naše hlavní produkty

Kde esence pomohou

Reference

Blog