Rychlý přehled

Esence Platbos

 

PLATBOS stromové esence 

Milkwood mandala

Milkwood   -   Strom celistvosti

          uzemnění  /  propojení  /  podpora     

1. čakra

vnitřní síla, zodpovědnost, víra v sebe, stabilita

- nejistota, změny v rodině, noční můry, strach z neznámého, pesimismus, zranitelnost

Afirmace: "Já jsem v jednotě se Zemí. Přijímám a sdílím její hojnost s vděčností. Zasloužím si hojnost." 

 


White Pear mandala  

White Pear   -   Strom radosti

radost  /  krása  /  sebepřijetí

               spojení se srdcem, láska, vztahy, odhodlání, spontánnost   

           Afirmace: "Já jsem dokonalá bytost. Miluji a přijímám celistvost svého bytí. Raduji se z této dokonalosti."               

 

 

Rock Alder mandala  

Rock Alder   -   Strom blaženosti

        harmonie  /  smyslnost  /  tvořivost     

2. čakra

harmonie mužské a ženské energie, důvěra, rovnováha, plodnost, sexualita, radost

Afirmace: "Má vnitřní mužská a ženská energie jsou v božské rovnováze. Tato harmonie se odráží ve všech mých vztazích."

 


Black Bark mandala  

Black Bark   -   Strom sebepoznání

     otevřenost  /  rovnováha  /  sebehodnota

+ být sám sebou, životní síla, cítit se dobře ve vlastním těle, přijetí že vše je jak má být 

- nevědomé vzorce chování, nízké sebevědomí, změny nálad, hluboký strach

Afirmace: "Mé vnitřní světlo je darem tomuto světu. Zářím svým světlem a raduji se z této krásy."

 


Wild Peach  

Wild Peach   -   Strom odvahy 

       odvaha  /  posílení  /  zaměření       

3. čakra

vnitřní síla, sebevědomí, vlastní hodnota, schopnost prosadit se, důvěra, vůle, vlastní cesta 

- pocit oběti, deprese, zmatek, únava

Afirmace: "Já mám odvahu vytvářet si svoji vlastní realitu, mluvit pravdu a následovat svou vlastní cestu. Já věřím své vnitřní intuici."

 


Hard Pear mandala  

Hard Pear   -   Strom odpuštění

 přijetí  /  vyrovnanost  /  odpuštění

pochopení, přijetí zkušenosti, schopnost vidět věci pozitivně, naděje, nové začátky

- nevyřešená témata, obavy, postraumatický stres

Afirmace: "Já propouštím všechna svá minulá rozhodnutí. Nyní si uvědomuji dokonalost ve všech věcech."

 


Spike Thorn mandala_1  

Spike Thorn   -   Strom laskavosti 

       láska  /  laskavost  /  soucit     

4. čakra

síla srdce, pravé Já, sebevyjádření, harmonie

pocit být v pasti a nemoci se hnout, otázky lásky, propuštění starých bolestí

Afirmace: "Já otevírám srdce Lásce. Láska proměňuje můj svět. Já jsem Láska."

 


Sea Guarrie mandala  

Sea Guarrie   -   Strom inspirace 

povznesení  /  inspirace  /  kreativita

tvůrčí a hravá energie, odlehčení životní cesty, procítění si emocí

- deprese, apatie, lhostejnost, neumět se zastavit a užívat si života, rozptýlená pozornost

Afirmace: "Láska je zdrojem mé inspirace a radosti. Já vytvářím ve svém životě velké zázraky plné Lásky."

 


African Wild Olive mandala  

African Wild Olive   -   Strom víry 

      víra  /  trpělivost  /  odvaha   

5. čakra

síla, statečnost, ochrana, vyrovnanost, povzbuzení, hlasové vyjádření

vyčerpání, zoufalství, strádání

Afirmace: "Prostřednictvím ticha a rozjímání se spojuji se Zdrojem. Spokojenost pramení v mé duši. Já jsem v jednotě s životem."

 


Saffron Wood mandala  

Saffron Wood   -   Strom útěchy 

 podpora  /  ochrana  /  péče

pro citlivé duše a děti, útěcha, schopnost vylovovat pocity a obavy, bezpečí

zranění, stesk, osamělost, iracionální strach, ztuhlost

Afirmace: "Já věřím v moudrost svého srdce. Já věřím v proces života."

 


Fine Ironwood  

Fine Ironwood   -   Strom intuice 

      intuice  /  jasnost  /  porozumění       

6. čakra

schopnost vidět věci uceleně, nový pohled, vnitřní moudrost, zacílení

smutek, utrpení, odměřenost, závislosti

Afirmace: "Můj vnitřní zrak je osvětlen božskou moudrostí. Já se dívám skrze Lásku a Světlo."

 


Cherry Wood mandala  

Cherry Wood   -   Strom klidu

mírumilovnost  /  vyrovnanost  /  klid

vlastní léčení, pozitivní návrat do života, nechat věcem volný průběh, spánek 

- šok, strachy, úzkost, stres, trauma

Afirmace: "Vnější svět je odrazem mého vnitřního klidu. Já jsem Mír." 

 


White Stinkwood mandala rozprašovač  

White Stinkwood   -   Strom světla 

       záře  /  čištění  /  posvátnost     

7. čakra

spojení se s Vyšším Já, vnitřní moudrost, ochrana, životní změny, podpora, meditace, energetické léčení

Afirmace: "Já jsem světelná bytost a mým zdrojem je Láska. Mé Světlo proměňuje svět. Já jsem v jednotě se Světlem."

 

 

Platbos Speciál esence

 

bullet tree of life jpeg   

Baobab 

moudrý ochránce  /  léčivá energie

léčí staré rány, harmonizuje všechny čakry, uvědomění, pravé Já, samouzdravovací energie, karmická moudrost

Afirmace: "Já jsem tady a teď. Pevný, uzemněný, plně přítomný ve fyzické říši a ukotvený v nebi. Z tohoto základu hojnosti sdílím své jedinečné dary s celým světem. Já dávám a přijímám vše s vděčností."

 

 

lion colour     

Platbos Lion

odvaha  /  božské vedení  /  nebe na Zemi

energie a síla srdce, léčení, důvěra, nové začátky, meditace

Afirmace: "Já jdu naproti své božské síle. Mám podporu a ochranu Světla."

 

 

whale_song     

Whale Song

ochrana  /  síla  /  energie  /  meditace  /  propouštění starých programů

ochrana v těžkých situacích a při pocitu že ztrácíme sílu, načerpání energie, léčení 

Afirmace: "Já se propojuji se starobylou a láskyplnou moudrostí velryb. Tvořím jednotu a kouzla pro nejvyšší dobro všech."

 

 

Naše hlavní produkty

Kde esence pomohou

Reference

Blog